Čechy/Morava: Turné za propuštění praktikujících vězněných v čínských koncentračních táborech

Ve dnech 20. – 25. května 2006, několik praktikujících Falun Dafa využilo svých dovolených, aby na severní Moravě a Slezsku informovali o pokračujícím pronásledování svých spolu-praktikujících v Číně a zločinech vybírání vnitřních orgánů živým praktikujícím za účelem zisku. Podle posledních informací je totiž v Číně zřízeno 36 koncentračních táborů, ve kterých praktikujícím Falun Gongu a dalším vězňům svědomí jsou zaživa a s použitím malého množství anestetik, vybírány vnitřní orgány a prodávány za horentní sumy na transplantace bohatým cizincům.

Během turné praktikující navštívili Opavu, Ostravu, Karvinou, Šumperk, Český Těšín a Kopřivnici. I když není těžké setkat se s lidmi, co odpoví slovy „Já už to znám“, stále ještě zůstává snadnější narazit na ty, kteří reagují znechuceným údivem. “Je toto vůbec možné, aby si lidi tohle dělali?” pronesl mladý muž v Šumperku po přečtení informací o odebírání orgánů živým praktikujícím. Je na pováženou, jestli ty zdegenerované bytosti, které jsou v těchto zvěrstvech přímo zapojeny a vědomě a dobrovolně je páchají, jsou ještě lidmi.

Četné hlasy podpory, bylo slyšet ze všech navštívených měst. Praktikující měli připravenu petici, ve které žádají pana prezidenta a premiéra, aby apelovali na Čínské úřady a žádali prošetření těchto zločinů. „To podepíše každý slušný člověk“ pronesla paní v Karviné a vyzvala k podpisu ostatní kolemjdoucí. Za těch několik dní petici podepsalo přes 1000 lidí.

Praktikující se také setkali s poslancem Evropského parlamentu, panem Vladimírem Železným, při jeho veřejném projevu v Šumperku. Při rozhovoru nám sdělil, že je se situací Falun Gongu a jeho pronásledováním v Číně již velmi dobře obeznámen díky informacím, které mu byly doručeny do Evropského parlamentu. A bez váhání se připojil svým podpisem na petici na záchranu praktikujících Falun Gongu v Číně.

Ještě mnoho lidí neví o krutosti komunismu, který chce „bojovat se Zemí“ a „poroučet větru, dešti“. Když však člověk příjme tradiční hodnoty pravdivosti, soucitu a tolerance do svého života, může prožít život naplněný radostí a dobrotou. Chceme tímto poděkovat všem soucitným lidem za jejich podporu při obhajobě základních lidských hodnot.

Opava: praktikující ukazují cvičení Opava: podepisování petice

Ostrava: podepisování petice Ostrava: "fronta" na podepsání petice

Karviná: lidé si čtou plakáty informující o pronásledování Šumperk: podepisování petice za propuštění vězněných praktikujících

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.